સોમવાર, 3 ફેબ્રુઆરી, 2014

સામંતવાદની કાલ્પનિક ગેરહાજરી - દેવદત્ત પટ્ટનાઇક
v  અસલ અંગ્રેજી લેખ, The imagined absence of feudalism, લેખકની વૅબસાઇટ, દેવદત્ત.કૉમ,પર ઑક્ટોબર ૩૧, ૨૦૧૩ના રોજ LeadershipWorld Mythology ટૅગ હેઠળ પ્રસિધ્ધ થયેલ છે.
  • અનુવાદકઃ  અશોક વૈષ્ણવ, અમદાવાદ ǁ ફેબ્રુઆરી ૦૩, ૨૦૧૪