બુધવાર, 15 માર્ચ, 2017

એકેશ્વરવાદનું પારણું - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક§  દેવદત્ત.કૉમ,પરના અસલ અંગ્રેજી લેખ, Cradle of Monotheism.નો અનુવાદ