સોમવાર, 25 જૂન, 2012

મોડા કરતાં વહેલા સારૂં - ટીમ મીલ્બર્ન


મૂવી જોવા વહેલું પહોંચવું.

મીટિંગનો અંત વહેલો લાવવો.

વહેલા ઉઠવું.

વાર્તાલાપ વહેલો પૂરો કરવો.

દેણું વહેલું ચૂકવવું.

હાથમાં લીધેલ કામ વહેલાં પૂરાં કરવાં.

આયોજિત મુલાકાત માટે વહેલા પહોંચવું.

જો તમે તૈયારીઓ કરી હોય તો વહેલું એ સહેલું છે.યાદ કરશો તો ખ્યાલ આવશે કે કેટલી વાર "મોડું" થવાનું કારણ [પૂરતી] તૈયારીઓનો અભાવ હતું. જો મોડાં કરતાં વહેલું ખરેખર વધારે સારૂં જ હોય, તો તેનું રહસ્ય [પૂરતી] તૈયારીઓ જ છે.

વહેલાંનો માર્ગ તૈયારીઓથી આચ્છાદીત છે.

1."વહેલું" એ બીજાંઓના સમયમાટેનું માનનું સુચક છે.

2. તૈયારીઓ બીજાંઓનાં ધ્યાનાકર્ષણ બદલ માનની નિશાની છે.

તમારૂં શું માનવું છે?

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

v  મૂળ લેખ Early Is Better Than Late , લેખક - ટીમ મીલ્બર્ન - ની વૅબસાઇટ  પર   જૂન ૫, ૨૦૧૨ ના રોજ પ્રસિધ્ધ થયેલ.

v  અનુવાદકઃ અશોક વૈષ્ણવ, અમદાવાદ// જૂન ૯, ૨૦૧૨

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ટીમ મીલ્બર્નનો વ્યક્તિગત ઉદ્દેશ્ય જીવનપર્યંત નેતૃત્વ વિકસાવવાનો છે. હાલમાં તેઓ નૉર્થવૅસ્ટ નઝરીન યુનિવર્સીટી,બૉઇસ, ઇદાહોમાં કૅમપ્સ જીવનના ડાયરૅક્ટર તરીકે પ્રવૃત છે અને તેમની શક્તિઓનું યુવા નેતાઓને પ્રોત્સાહિત અને સંપન્ન  કરવામાં રોકાણ કરી રહ્યા છે. તેમની મુખ્ય ભૂમિકા વિદ્યાર્થીઓ માટે નેતૃત્વની તક ઉભી કરવા અને તે જગ્યા લેનારાઓને માર્ગદર્શન પૂરૂં પાડવાની છે. તેઓ પોતાના વિદ્યાર્થીઓ તેમ જ વિદ્યાર્થી નેતાઓના વિકાસમાં પ્રવૃત લોકોમાટે તેમનાં રોજબરોજનાં જીવનમાંથી શીખેલા પાઠને તેમના લેખોમાં ઉતારે છે.

તેઓએ Leadership Starts With You, Tweedership, અને Core Leadership Training જેવાં પુસ્તકો લખ્યાં છે. Equip – The YouthWorkers Guide To Developing Student Leaders   એ તેમનું સહુથી છેલ્લે પ્રસિધ્ધ પુસ્તક છે. તેમની વેબસાઇટના RESOURCES ટૅબપર તેમનાં પુસ્તકો, વિવિધ પ્રકારનાં ડીજીટલ પુસ્તકો અને અન્ય ડાઉનલૉડ થઇ શકે તેવાં સાધનો જોઇ શકશો.