સોમવાર, 6 જાન્યુઆરી, 2014

પૈડાંને ઘણા આરા હોય છે - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક

v  અસલ અંગ્રેજી લેખ, The Wheel has Many Spokes, લેખકની વૅબસાઇટ, દેવદત્ત.કૉમ,પર ઑક્ટોબર ૨૩, ૨૦૧૩ના રોજ Indian MythologyMyth Theory ટૅગ હેઠળ પ્રસિધ્ધ થયેલ છે.
  • અનુવાદકઃ  અશોક વૈષ્ણવ, અમદાવાદ ǁ જાન્યુઆરી ૦૬, ૨૦૧૪