બુધવાર, 1 ફેબ્રુઆરી, 2017

અભદ્ર ભાષાનાં ફળ - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક§  દેવદત્ત.કૉમ,પરના અસલ અંગ્રેજી લેખ, The Fruit of Foul Language.નો અનુવાદ