બુધવાર, 18 એપ્રિલ, 2018

કર્મ નવું સ્વસ્તિક છે - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક


અર્થ સુ~અસ્તિ, બધુ સારૂં થાઓ, એમ જાણતું જોવા મળશે. હિંદુ વિધિઓમાં આ સંસ્કૃત શબ્દપ્રયોગ બહુ ઠેકાણે થતો રહ્યો છે. બાલી, ઈન્ડોનેશિયા,નાં સ્થાનિક હિંદુઓ એકબીજાનું અભિવાદન જ સુવસ્તી-અસ્તુથી કરે છે. પણ આખી દુનિયામાં કોઈ પણ શબ્દનો શું અર્થ કરવો એ પાશ્ચાત્ય જગત નક્કી કરે છે. તેમના માટે સ્વસ્તિક એટલે હિટલર તેનો જે અર્થ કરતો તે. અવતાર એટલે જેમ્સ કેમેરૂન જ અર્થ કરે તે. સ્ત્રીઓના મહેનતાણાની સમાનતા માટે, માઈક્રોસૉફ્ટના મુખ્ય સંચાલક, સત્ય નદેલાએ કર્મ પર ભરોસો કરવાનું કહ્યું તેના પર પશ્ચિમ અખબાર જગતમાં જે હોબાળો થયો એ પછીથી તો હવે કર્મનો અર્થ પણ પશ્ચિમના અખબારનવેશો કરે છે.

  •  દેવદત્ત.કૉમ,પરના અસલ અંગ્રેજી લેખ, Karma is the new Swastika, નો અનુવાદ