શનિવાર, 26 જાન્યુઆરી, 2013

દોરવણી પૂરી પાડી શકીએ તેથી નીડર - નેતાનું સર્જન ન કર્યું હોવાથી વિનમ્ર -- ડૉ. ઍન્નૅ પર્શૅલ


પ્રતિભાવાન જન્મ, પણ વિનોદ, વિનમ્રતા અને સદ્‍વર્તન સભર ઉછેર" - બીબીસી સ્પૉર્ટ્સ બ્લૉગ પર મૅટ્ટ રૉબર્ટ્સના માર્કૉ સિમૉન્સૅલ્લીની ઓળખ કરાવતા લેખનું એક વાક્ય.એક મૉટર સાઇકલ અકસ્માતમાં માર્કૉનું તાજેતરમાં જ અવસાન થયું છે.
 
“પ્રતિભાવાન જન્મ, પણ વિનોદ, વિનમ્રતા અને સદ્‍વર્તન સભર ઉછેર" - એ વાક્યખંડ, મારા કાનમાં સંગીત બનીને ગુંજે છે. આ સંગીતને, હું નેતા અને નેતૃત્વ સાથે સાંકળવા માગું છું.

અગ્રણી નેતાઓ,એક સાથે નમ્ર અને સાહસિક, એમ બન્ને ગુણ ધરાવતા હોય, એમ હું ઈચ્છું.


એમ કેમ બની શકે? 
 
નેતૃત્વનો માર્ગ
આપણે પ્રતિભાઓ સાથે જન્મીએ છીએ.

પણ તેના પર આપણી માલિકી નથી.

આપણે તો માત્ર તેની રજૂઆતનાં સાધન છીએ.

વિશ્વમાં કોઇ જગ્યાએ છૂપાઇ રહેલો, શોધાવામાટે તત્પર, એવો વિચાર,આપણા મગજમાં આવી ચડે છે.


આપણે તો જ્ઞાનમાટેનું વાહન છીએ, નહીં કે જ્ઞાન કે જ્ઞાની પોતે.

આપણા અવાજોનો મધુર સ્વર નાનાં સરખાં પક્ષીઓ પણ ગાઇ શકે છે.

એ પક્ષીની જેમ આપણે એ ગીતના રચયિતા નથી, કે નથી આપણે તે વિચારના અસ્તિત્વનાં સર્જક. 

ન તો હું, કે ન તો મારૂં, કે ન તો મારા વડે.

એ વિચારે આપણને પસંદ કર્યાં એટલે બનીએ નીડર, અને આપણે આપણી નીડરતા અને ઉત્કટ જોશને, એટલાં તો, ઋણી છીએ.

દોરવણી પૂરી પાડી શકીએ છીએ, એટલે નીડર બનીએ.

વિનમ્ર એટલે બનીએ કે વિચાર પર આપણી માલિકી નથી
.

વિનમ્ર એટલે બનીએ કે આપણી અંદરના નેતાનું સર્જન આપણે નથી કર્યું.


[સિમૉન્સૅલ્લી નો] આખરી પ્રયાસ તો જાણે શુધ્ધ ઍડ્રૅનલીનથી છલકતો દોડનો દોઢ લૅપનો છેલ્લો ટુકડો, જેમાં તેણે, તેની આગવી લાક્ષણીક શૈલીનાં જીવ સટોસટનાં બેનમૂન કૌશલ્ય-પ્રદર્શન વડે,પોતાની એક માત્ર જાણીતી ધારદાર અદામાં, પોતાની જ અંધાધૂંધ સાહસવૃતિ અને આકસ્મીક અદામાં રાચતાં,પોતાની અનોખી મસ્તીમાં, તેના પારંપારીક સ્પર્ધક ઍલ્વૅરૉ બૌટીસ્તાની પાસેથી મોખરાનું સ્થાન અદલાબદલી કર્યું.

v  અસલ અંગ્રેજી લેખ, Bold Because You Can Lead – Humble Because You Did Not Create the Leader, લેખીકા, ઍન્નૅ પર્શૅલની વૅબસાઇટ, જર્મૈન ઇન્સાઇટ્સ \Germane Insights Blog,પર  ઑકટૉબર ૨૬, ૨૦૧૧ના  રોજ Leadership  શ્રેણી હેઠળ પ્રસિધ્ધ થયેલ છે.