બુધવાર, 6 જાન્યુઆરી, 2016

ગુરુનિશ્રા કે પવિત્ર નર્ક- દેવદત્ત પટ્ટનાઈક
  •  ' 'ધ મિડ ડે''માં માર્ચ ૧૬,૨૦૧૪ના રોજ પ્રકાશિત થયેલ
  • અનુવાદકઃ અશોક વૈષ્ણવ, અમદાવાદ ǁ જાન્યુઆરી ૬, ૨૦૧૬