બુધવાર, 28 સપ્ટેમ્બર, 2016

રીતરિવાજોની નિરર્થકતા - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક