બુધવાર, 16 મે, 2018

વણધાર્યું પ્રાણી - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક  • દેવદત્ત.કૉમ,પરના અસલ અંગ્રેજી લેખ, The Unpredictable Animal, નો અનુવાદ