બુધવાર, 13 જૂન, 2018

સમલૈંગિકોને તમે અપનાવશો - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક  • દેવદત્ત.કૉમ,પરના અસલ અંગ્રેજી લેખ, Thou shalt include the Queer, નો અનુવાદ
  • અનુવાદકઃ અશોક વૈષ્ણવ, અમદાવાદ ǁ ૧૩ જુન, ૨૦૧૮